NU326E.TVP2轴承

圆柱滚子轴承 NU326-E-TVP2(原有的:NU326E.TVP2)
根据 DIN 5412-1 标准的主要尺寸,非定位轴承,可分离,带保持架

   
圆柱滚子轴承 NU326-E-TVP2, 根据 DIN 5412-1 标准的主要尺寸,非定位轴承,可分离,带保持架
径向载荷无密封脂润滑油润滑
圆柱滚子轴承 NU326-E-TVP2, 根据 DIN 5412-1 标准的主要尺寸,非定位轴承,可分离,带保持架
圆柱滚子轴承 NU326-E-TVP2, 根据 DIN 5412-1 标准的主要尺寸,非定位轴承,可分离,带保持架
 
 
d 130  mm 
   
D 280  mm 
   
B 58  mm 
   
 
D1 235,2  mm 
   
Da max 263  mm 
   
da max 164  mm 
   
da min 147  mm 
   
db min 169  mm 
   
E 247  mm 
   
F 167  mm 
   
r1 min 4  mm 
   
ra max 3  mm 
   
ra1 max 3  mm 
   
rmin 4  mm 
   
s 3,5  mm 
  距离中心位置的轴向偏移
 
m 16,2  kg 
  质量
Cr 680000  N 
  基本额定动载荷,径向
C0r 670000  N 
  基本额定静载荷,径向
nG 2850  1/min 
  极限转速
nB 2460  1/min 
  参考速度
Cur 79000  N 
  疲劳极限载荷,径向      上一条:30313A轴承
      下一条:B71916C.T.P4S轴承
千亿体育老虎机